BEZPIECZNE FERIE – ,,KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO…”

Dzieci z kilku województw już od najbliższego poniedziałku rozpoczną ferie zimowe. Również najmłodsi mieszkańcy Wielkopolski nie mogą się już doczekać dwóch tygodni odpoczynku od szkolnych obowiązków. W ramach programu prewencyjnego „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku” kościańscy policjanci rozpoczęli już działania oraz zainicjowali spotkania edukacyjno – informacyjne dla dzieci i młodzieży.

Kościańscy policjanci, w tygodniu poprzedzajacym ferie, prowadzili  już działania w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. “Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Działania te przeprowadzili we współpracy z Samorządowym Przedszkolem nr 4 w Kościanie, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kościanie oraz Szkołą Podstawową nr 3 w Kościanie. Miały one formę pogadanki z dziećmi na terenie obiektów, będących w dyspozycji partnerów. Podczas ich realizacji wręczano ulotki “Dekalog Narciarza”, po uprzedniej analizie spisanych na niej zasad bezpieczeństwa. Wykorzystując elektroniczne narzędzia z dostępem do sieci internetowej, promowano Platformę Sierżanta Pyrka i zawarte w niej treści informacyjno-edukacyjne.

W czasie ferii policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem, nie tylko na drogach, ale również patrolować ulice i prowadzić działania profilaktyczne, skierowane zarówno do dzieci jak i dorosłych. W miejscowościach wypoczynkowych policjanci pełnią służbę również na stokach narciarskich. Mundurowi na nartach przede wszystkim dbają o bezpieczeństwo i porządek na trasach, zwracają uwagę na zbyt brawurową jazdę oraz na narciarzy pod wpływem alkoholu.

Ponadto, na potrzeby akcji utworzona została strona internetowa https://policja.pl/pol/bezpieczenstwo-na-stoku/26061,Kreci-mnie-bezpieczenstwo-na-stoku.html, na której dostępny jest między innymi regulamin konkursu plastyczno-informacyjnego oraz materiały informacyjno-edukacyjne przeznaczone dla rodziców i dzieci.

Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży to wspaniały czas relaksu i odpoczynku, jednak, aby przebiegły szczęśliwie, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Jak spędzić bezpiecznie ferie? Porady dla dzieci i rodziców:
1. Przestrzegaj dziecko, aby zostając same w domu, nie otwierało drzwi nieznajomym.
2. Zwróć uwagę na sposób bezpiecznego przechowywania kluczy do mieszkania, którymi dysponuje dziecko.
3. Porozmawiaj ze swoim dzieckiem, aby  bawiło się tylko na nadzorowanych lodowiskach  i ślizgawkach. Będziemy wtedy pewni, że  ma zapewnioną opiekę osób dorosłych. Wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne jest bardzo niebezpieczne!
4. Przypomnij dziecku, że jezdnia to miejsce przeznaczone dla samochodów, a nie do zabaw, czy ślizgania się.
5. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu.
6. Gdy Twoje dziecko wybiera się na dyskotekę, przypomnij mu, aby:
 – wybierało znane sobie lokale lub te sprawdzone przez zaufanych kolegów, znajomych,
– nigdy nie wychodziło z domu bez przekazania informacji o miejscu pobytu, porze powrotu do domu, osób z którymi przebywa itp.,
– było ostrożne w zawieraniu nowych znajomości z przypadkowo napotkanymi osobami, odchodząc od stolika, przy którym siedziało, nie pozostawiało bez nadzoru napojów, które spożywało.
7. Jeżeli dziecko wyjeżdża na zimowisko, sprawdź czy organizator ma zezwolenie na prowadzenie zorganizowanego wypoczynku w oferowanym miejscu i czy zapewnia dzieciom opiekę medyczną.
8. Przypomnij dziecku o obowiązujących na stokach przepisach i zasadach bezpieczeństwa. niepełnoletni do ukończenia 16 roku życia  mają obowiązek używania kasku ochronnego konstrukcyjnie przeznaczonego do jazdy na nartach czy snowboardzie.
9. Pamiętaj, że zgodnie z przepisami ruchu drogowego (art. 60 ust. 2 pkt 2 Ustawy Prawo o ruchu drogowym) na drogach publicznych obowiązuje kategoryczny zakaz ciągnięcia za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu. Zatem kulig za samochodem jest niedozwolony, a jego organizacja jest wykroczeniem.

 

Opr. KGP/MW/PP

Najnowsze artykuły