OTWARCIE IZBY PAMIĘCI ZIEMI ŚMIGIELSKIEJ

Długo oczekiwane otwarcie Izby Pamięci Ziemi Śmigielskiej odbyło się 11 stycznia 2022 r. w rocznicę wymarszu Kompanii Śmigielskiej do Powstania Wielkopolskiego. Po oficjalnym otwarciu w gronie przedstawicieli śmigielskiego samorządu, Centrum Kultury i Fundacji na Rzecz Ochrony Zabytków Ziemi Śmigielskiej izba została udostępniona dla zwiedzających. Z prośbą o możliwość powołania do życia izby zwrócili się do samorządu przedstawiciele fundacji. Pokłosiem rozmów była uchwała Rady Miejskiej Śmigla podjęta 30 grudnia 2019 r. zmieniająca Statut Centrum Kultury w Śmiglu, w którym dodano zapis o  utworzeniu w strukturach CK Izby Pamięci Ziemi Śmigielskiej. Drugim krokiem było podpisanie 24 lutego 2020 r. trójstronnego porozumienia w zakresie współpracy przy prowadzeniu Izby przez Gminę Śmigiel, Centrum Kultury w Śmiglu oraz Fundację na Rzecz Ochrony Zabytków Ziemi Śmigielskiej. Zgodnie z porozumieniem rolą gminy była adaptacja pomieszczeń na działalność Izby. Na remont samorząd wydatkował kwotę 99 166,41 zł. Fundacja zobowiązała się do wyposażenia Izby w eksponaty, gabloty wystawiennicze, a także udzielania wsparcia merytorycznego w zakresie wiedzy historycznej. Izba funkcjonuje w strukturze Centrum Kultury w Śmiglu, zatem jego zadaniem jest zapewnienie jej bieżącej obsługi oraz zabezpieczenia eksponatów.

Wśród ekspozycji Izby można zobaczyć m.in. starodruk – Historia de Arianismo olim Smiglam infestante…  autorstwa Marcina Adelta z 1741 r., pieczęć administratora synagogi w Śmiglu, interaktywną mapę z XVIII wieku.

 

źródło: Urząd Miasta i Gminy w Śmiglu

Najnowsze artykuły