DODATEK OSŁONOWY

Od 10 stycznia br. mieszkańcy gminy Krzywiń mogą składać wnioski o dodatek osłonowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAPW związku z trwającą epidemią koronawirusa dbając o Państwa zdrowie ale także komfort, wnioski należy składać wyłącznie po umówieniu droga telefoniczną. Numer telefonu 65-517-90-49.

Dodatek osłonowy – co to jest

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym.

Komu przysługuje dodatek osłonowy
Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:
Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł,
Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Gospodarstwo domowe tworzą:
gospodarstwo domowe jednoosobowe – osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie dodatku osłonowego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.
Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego

Ile wynosi dodatek osłonowy
Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

  • 400/500 zł * dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
  • 600/750 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
  • 850 zł/1062,50 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
  • 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania węgla lub paliwa węglopochodnego. Warunkiem jest jednak wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Źródło: krzywiń.pl

Najnowsze artykuły