FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO 2022′ – ROZSTRZYGNIĘCIE

Zarząd Powiatu Kościańskiego podjął, 10 stycznia 2022 roku uchwałę w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży”. W wyznaczonym terminie wpłynęło 25 ofert na współorganizacje imprez sportowo – rekreacyjnych podczas tegorocznych zimowych ferii. Wszystkie oferty otrzymały wsparcie. W ramach programu mogą być realizowane ogólnodostępne imprezy sportowo-rekreacyjne o charakterze ponadgminnym dla dzieci i młodzieży organizowane w formach: półkolonii, obozów,  festynów, zawodów oraz innych zajęć, podczas których prowadzone będą różne formy rekreacji ruchowej. Dofinansowane projekty mogą trwać od 1 do 3 dni. Powiat Kościański zobowiązuje się do pokrycia części lub całości kosztów zakupu materiałów, środków żywności, nagród i usług niezbędnych do realizacji zadań będących przedmiotem programu. Najniższa kwota przyznanych dotacji to 500 złotych. Najwyższe wsparcie to dofinansowanie w wysokości 2560 złotych. Łączna wysokość wsparcia udzielonego przez Powiat Kościański podmiotom organizującym zimowy wypoczynek dzieci to kwota 21 320 złotych.

Uchwała Zarządu Powiatu Kościańskiego znajduje się na stronie www.powiatkoscian.pl

 

uchwała ferie rozstrzygnięcie 2022

Najnowsze artykuły