STARY DĘBIEC SOŁECTWEM?!

Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń ogłosił konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Stary Dębiec (przysiółek, część wsi Jurkowo), Kuszkowo (przysiółek, część wsi Jurkowo) na Stary Dębiec (wieś), Kuszkowo (wieś). Przedmiotowa tematyka zdominuje zebranie wiejskie mieszkańców Jurkowa, które planowane jest 25 stycznia br.

Najnowsze artykuły