BEZPIECZNE LODOWISKA 2022

Wzorem lat ubiegłych Państwowa Straż Pożarna przystępuje do akcji „Bezpieczne Lodowiska 2022”. Jej celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, poprzez zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z wchodzeniem na zamarznięte akweny.

Kościańscy strażacy, włączają się do akcji „Bezpieczne Lodowiska 2022” i oferują pomoc w wylewaniu ślizgawek m. in. na terenie boisk szkolnych, parków, ogródków, czy osiedli.

Przedsięwzięcie ma na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznego miejsca zimowych zabaw na terenie powiatu kościańskiego.

Najważniejsze założenia do akcji „Bezpieczne Lodowiska 2022”:

  1. Strażacy udzielają wsparcia w organizacji lodowiska na pisemną prośbę dyrektora szkoły lub zarządcy terenu. Do prośby należy dołączyć pisemną zgodę na pobór wody oraz zgodę właściciela terenu na wylanie lodowiska.
  2. Warunkiem wylania lodowiska jest właściwe przygotowanie przez zgłaszającego terenu poprzez wyrównanie nawierzchni, usypanie band z piasku lub śniegu, ewentualnie ustawienie barierek.
  3. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie lodowiska odpowiada organizator lodowiska.

Więcej informacji strażacy udzielą telefonicznie, pod numerem telefonu 47 771 80 06.

 

Źródło: KPPSP Kościan

 

Najnowsze artykuły