OTWARTE KONKURSY OFERT 2022 – WSPARCIE

Zarząd Powiatu Kościańskiego na ostatnim posiedzeniu, które odbyło się 3 stycznia 2022 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2022 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej w generatorze ofert witkac.pl. Termin składania ofert upływa 27 stycznia 2022 r. W załączeniu uchwały.

Pliki do pobrania

Najnowsze artykuły