FERIE ZIMOWE NA SPORTOWO 2022′ – ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Ferie Zimowe na sportowo 2022’ –  zapraszamy do składania wniosków Zarząd Powiatu Kościańskiego podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji programu “Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży”. Uchwała zawiera także regulamin organizacji programu w 2022 roku. Organizatorzy zainteresowani współpracą i wsparciem powiatu muszą złożyć w starostwie ofertę wraz z załącznikami do 4 stycznia 2022 roku. W ramach programu mogą być realizowane ogólnodostępne imprezy sportowo-rekreacyjne o charakterze ponadgminnym dla dzieci i młodzieży organizowane w formach: półkolonii, obozów,  festynów, zawodów oraz innych zajęć, podczas których prowadzone będą różne formy rekreacji ruchowej.

Zajęcia mogą trwać od 1 do 3 dni.

Powiat Kościański zobowiązuje się do pokrycia części lub całości kosztów zakupu materiałów, środków żywności, nagród i usług niezbędnych do realizacji zadań będących przedmiotem programu. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie programu „Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży” , stanowiącego załącznik do uchwały. Druki wniosku i wytycznych dotyczących organizacji zajęć w czasie pandemii znajdują się na stronie powiatu: www.powiatkoscian.pl.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, tel. 65 512 74 33.

 

Ferie zimowe na sportowo 2022

wniosek 2022

Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_organizatorów_wypoczynku_zimowego__dzieci_i_młodzieży_w_roku_szkolnym_2021-2022-1

Najnowsze artykuły