DOFINANSOWANIE NA PÓŁNOCNĄ OBWODNICĘ KOŚCIANA

Planowana jest budowa północnej obwodnicy Kościana z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2024 – 2026. Koszt oszacowano na 60 mln 720 tys. zł. Województwo Wielkopolskie otrzyma 30 mln 360 tys. zł, co stanowi 50% kwoty inwestycji.

Wiele lat starań, uzgodnień i konsultacji wreszcie przyniesie efekty. Cieszę się z przyznanego dofinansowania. Po drodze ekspresowej S5 Kościan zyska obwodnicę, która upłynni ruch pojazdów na terenie miasta poprzez wyprowadzenie tranzytu poza  jego granice – podkreśla burmistrz Piotr Ruszkiewicz.

Najnowsze artykuły