PIENIĄDZE NA KULTURĘ FIZYCZNĄ I TURYSTYKĘ PODZIELONE

Zarząd Powiatu Kościańskiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert na wykonanie w 2022 roku w formie powierzenia zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej oraz
turystyki. W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu turystyki do Starostwa Powiatowego wpłynęła jedna oferta. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze z Kościana na utrzymanie, poprawę i rozwój sieci szlaków turystycznych na terenie powiatu otrzyma dotację w wysokości 4 tys. złotych. Na otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań w zakresie kultury fizycznej do Starostwa Powiatowego w Kościanie wpłynęły dwie oferty. Powiatowy szkolny Związek Sportowy w Kościanie otrzyma dotację w wysokości 44 tys. złotych,natomiast Powiatowe Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe z Kościanie 12 tys. złotych.

Uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego w załączniku:

Kultura fizyczna

Turystyka

Najnowsze artykuły