INWESTYCJE WODNO-KANALIZACYJNE

Z końcem roku udało się zrealizować kilka dużych inwestycji wodno-kanalizacyjnych w Gminie Kościan. Wraz z modernizacją drogi powiatowej z Kokorzyna do Szczodrowa przebudowie uległa sieć wodociągowa na ul. Długiej i Szkolnej w Kokorzynie. Łącznie wraz z przyłączami położono 790 mb rur za kwotę 334.915 zł. Również w Kokorzynie, w obrębie ulic Bajkowej i Ani z Zielonego Wzgórza, wybudowano wodociąg o łącznej dł. 620,5 m. Koszt tej inwestycji wyniósł 118.000 zł. W ramach dużego zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Racocie oraz budowa sieci wodociągowej Czarkowo-Ponin” wybudowano tranzyt wodociągowy o długości 2528 m, który już dzisiaj zasila Widziszewo, Ponin, Kobylniki i Krzan wodą z naszych ujęć w Katarzyninie. Koszt jego budowy wyniósł 357.000 zł i będzie jeszcze powiększony o budowę dwóch stacji podnoszących ciśnienie wody, które przyczynią się do zapewnienia stabilności jej dostaw. SUW w Racocie będzie rozbudowywany natomiast w latach 2022-2023. Także w Nowym Dębcu rozbudowie uległa sieć wodociągowa w ciągu ulic Modrzewiowej, Cisowej, Jesionowej, Dębowej i Bukowej o łącznej dł. 657 m i kosztach w wysokości 136.000 zł.

Z nowej sieci kanalizacji sanitarnej cieszą się mieszkańcy Choryni. Gmina zakończyła właśnie inwestycję wymiany nieszczelnej kanalizacji za kwotę 1.367.760 zł, z czego 1 mln zł pochodził z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W Choryni wyremontowano wraz z przyłączami 2261 mb sieci kanalizacyjnej oraz 3 przepompownie ścieków. Zakończone zadanie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach Żytniej, Pszennej i Słonecznej w Nowych Oborzyskach kosztowało gminę 999.000 zł. W ramach tej inwestycji powstała sieć grawitacyjna o dł. 874,7 m oraz sieć tłoczna o dł. 123 m wraz z przepompownią i 52 przykanalikami o łącznej dł. 342,8 m. Natomiast zadanie związane z budową kanalizacji sanitarnej w Starych Oborzyskach na ul. Chabrowej pochłonęło kwotę 227.550 zł, co pozwoliło na wykonanie sieci kanalizacyjnej o dł. 436 m oraz 23 przyłączy o łącznej dł. 152,5 m. Przy realizacji tych inwestycji Gmina Kościan korzysta z częściowo umarzalnych pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu. Przypominamy również, że trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Czarkowie i części Nacławia. Inwestycja ma zakończyć się na wiosnę 2022 roku.

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły