AWANSE NAUCZYCIELI

Dwie nauczycielki z Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Kościanie odebrały z rąk Starosty Kościańskiego akty awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Uroczystość wręczenia aktów i złożenia przez nauczycielki ślubowania odbyła się we wtorek, 21 grudnia 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Kościanie. W spotkaniu wziął udział Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański oraz Sylwia Sałacka, Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.

Awans z rąk starosty otrzymały:

– Beata Stucka – oligofrenopedagog, nauczycielka przysposobienia do pracy, zajmująca się m.in. wytwarzaniem wyrobów ceramicznych i pamiątkarskich.

– Alicja Górniak – oligofrenopedagog, wychowawca, nauczycielka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

– Mam przyjemność wręczyć paniom dokumenty potwierdzające otrzymanie awansu zawodowego. Pań umiejętności, wiedza i doświadczenie będą procentować i przyczynią się do budowania marki powiatowych szkół – podkreślił, wręczając akty awansu, Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański.

Nauczyciel, których ubiega się o stopień nauczyciela mianowanego odbywa staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy. Jeśli uzyska pozytywną ocenę dorobku zawodowego składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do właściwego organu prowadzącego szkołę. Nauczyciel zdaje egzamin przed komisją powołaną przez organ prowadzący szkołę. W komisji zasiadają: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę jako Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegatura w Lesznie),  dyrektor lub wicedyrektor szkoły, dwóch ekspertów z listy tworzonej przez MEN.

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego kończy całą procedurę ubiegania się o ten stopień awansu.

 

 

źródło: Powiat Kościański

 

Najnowsze artykuły