BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO POKOJU W STAROSTWIE

Starostę Kościańskiego Henryka Bartoszewskiego oraz Wicestarostę Kościańskiego Zbigniewa Franka odwiedziły w piątek, 17 grudnia 2021 roku, kościańskie harcerki, które przekazały starostom Betlejemskie Światełko
Pokoju i świąteczno  – noworoczne życzenia. Starostwie podziękowali harcerkom za odwiedziny i za życzenia. Życzyli im powodzenia w ich harcerskiej służbie, radosnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym 2022 Roku. Wraz z życzeniami starostowie przekazali harcerkom upominki i słodycze. Betlejemskie Światełko Pokoju zostało rozpalone w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie skauci przywieźli je do Wiednia, a stamtąd na Słowację. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje światło od słowackich skautów. Z Polski światło trafi na Ukrainę, Białoruś, do Niemiec, Rosji, Danii i na Litwę. Akcja przekazywania Betlejemskiego Światła Pokoju została zapoczątkowana w 1986 roku przez austriackich skautów, którzy przywieźli płomień z betlejemskiej Groty Narodzenia Pańskiego do katedry wiedeńskiej. Stamtąd, dzięki skautom, płomień trafia niemal do wszystkich krajów Europy.

 

 

źródło: Powiat Kościański

Najnowsze artykuły