BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU

17 grudnia do Urzędu Gminy Kościan zawitało Betlejemskie Światło Pokoju, które Gminie Kościan przekazały harcerki Hufca ZHP im. hm. Floriana Marciniaka w Kościanie. Dziękujemy za pamięć i ten piękny dar.

Sztafeta Światła Pokoju zaczyna się w Betlejem. W Grocie Narodzenia Pańskiego płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień jest niesiony przez skautów na cały świat. W 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. Takim darem skauci z całej Europy pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. Niech zatem Światło Betlejemskie daje radość i pokój wszystkim mieszkańcom Gminy Kościan.

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły