ZMARŁ JAROSŁAW STACHOWIAK

Z wielkim smutkiem mieszkańcy Kościana przyjęli wiadomość o śmierci Śp. Jarosława Stachowiaka, radnego Rady Miejskiej Kościana w latach 2002-2006 oraz 2014-2018, Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Komunalnych i Ochrony Środowiska, członka Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych, Przewodniczącego Zarządu Osiedla „Sikorskiego” w latach 2006-2014, wieloletniego pracownika Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie. Był prawdziwym społecznikiem  zaangażowanym w działalność na rzecz integracji lokalnej społeczności, propagatorem m.in. sportu kręglarskiego, członkiem założycielem TSKK „Jedność”, byłym członkiem Kapituły Nagrody „Kościan Dziękuje”. Uhonorowany medalem „Samorządowiec Wielkopolski 2014-2018”. Rodzinie Zmarłego szczere wyrazy współczucia składa Zespół Redakcyjny ,,Kościańskiej Telewizji Klin’’.

Najnowsze artykuły