PIENIĄDZE Z PFRON-U DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W JAROGNIEWICACH

Dom Pomocy Społecznej w Jarogniewicach otrzymał z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych blisko 100 tys. złotych w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach zadania zakupiono sprzęt służący do rehabilitacji osób, które przeszły COVID-19, sprzęt do zajęć ekspresyjno-muzycznych, wideodomofon oraz ławki i stoły umożliwiające mieszkańcom DPS-u spędzanie czasu wolnego na powietrzu. Ponadto środki te pozwoliły na objecie opieką psychologiczna lub terapeutyczną mieszkańców i pracowników DPS-u oraz stworzenie nowego gabinetu medycznej pomocy doraźnej oraz jego doposażenie. Zadania te w pełni finansowane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych uruchomionego w 2021 roku w związku z ogłoszonym stanem epidemii wywołanej wirusem SARS-Cov-2.

Najnowsze artykuły