GMINA ŚMIGIEL ZAKUPIŁA KOSZE DO SEGREGACJI ŚMIECI

Gmina Śmigiel zakupiła 10 koszy do segregacji odpadów. Pojemniki zostały ustawione w miejscach ogólnodostępnych, posiadających charakter rekreacyjny – a więc w takich, gdzie następuje duże natężenie ruchu pieszych. Celem realizacji zadania jest utrwalenie wśród mieszkańców Gminy Śmigiel prawidłowych zasad dotyczących segregacji odpadów. W tym celu w porozumieniu z Komunalnym Związkiem Gmin Regionu Leszczyńskiego wśród mieszkańców przeprowadzono także akcję edukacyjną dot. postępowania z odpadami.

Lokalizacja koszy:

Śmigiel:
1. Rynek – Plac Wojska Polskiego
2. Rynek – Plac Rozstrzelanych
3. Teren przy wiatrakach (koło)
4. Teren rekreacyjny przy stawach (wiatraki)
5. Wejście do parku ul. Północna
6. Park przy kolejce ul. Leszczyńska
7. Park przy ul. Reymonta
8. Plac targowy

9. Stare Bojanowo – teren przy sali wiejskiej
10. Czacz – teren przy sali wiejskiej.

Zestaw to 4 kosze x 80l wraz z popielnicami (plastik – żółty, papier – niebieski, szkło- zielony, odpady mieszane – pomarańczowe).

Przedsięwzięcie pn.: „Montaż terenowej infrastruktury edukacyjnej – zestawów koszy do segregacji śmieci w miejscowościach Śmigiel, Stare Bojanowo i Czacz” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Łączny koszt projektu to 31 815,61zł, z czego 19 240,00 zł stanowi dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu.

 

Najnowsze artykuły