CZWÓRKA Z DOTACJĄ NA ROZWÓJ CZYTELNICTWA

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 12.000 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Dofinansowanie dotyczy zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” (Kierunek interwencji: 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” oraz Kierunek interwencji: 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych i pedagogicznych”) Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

źródło: U.M.Kościan

Najnowsze artykuły