CIDON KOMPLEKSOWYM WSPARCIEM OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Centra Informacyjno-Doradcze dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON) to punkty, które zostały uruchomione przy każdym z Oddziałów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Mają służyć osobom z niepełnosprawnością. W nich można uzyskać pomoc i ustalić ścieżkę rehabilitacji.
„W ramach działalności CIDON-u można zdobyć niezbędne informacje, między innymi na temat obowiązujących systemów orzecznictwa, projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, ulg i uprawnień wynikających z przepisów prawa, czy też zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny” – mówi Anna Skupień, dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON.
W Centrach można skorzystać z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją, jak również istnieje możliwość skierowania do Ośrodka Wsparcia i Testów, gdzie będzie możliwe nieodpłatne testowanie najnowszych technologii asystujących.
Osoby z województwa wielkopolskiego zainteresowane skorzystaniem z usług świadczonych przez CIDON zapraszamy do kontaktu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z Panią Iloną Nierodą z Oddziału Wielkopolskiego PFRON:
tel.: 880 520 295;
e-mail: inieroda@pfron.org.pl

Najnowsze artykuły