PONAD 650 TYSIĘCY DOFINANSOWANIA Z PROGRAMU „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

Kościańskie szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kościan, otrzymają dofinansowanie w kwocie 651.900 złotych z programu „Laboratoria Przyszłości”.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Zatwierdzono dofinansowanie dla poniższych szkół:

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Kościanie – 155.100 zł,
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Kościanie – 75 300 zł,
  • Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie – 216 900 zł,
  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie – 204.600 .

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Najnowsze artykuły