WYBORY U WĘDKARZY

Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła PZW Chemik Kościan. Ilość osób uczestnicząca była bardzo skromna. Na 568 członków koła w zebraniu uczestniczyło 26 osób. Jest to najniższa frekwencja jaką odnotowaliśmy od kilku lat.Wszystkie sprawozdania za mijającą kadencję zostały odczytane i jednogłośnie przyjęte po czym udzielono absolutorium dla ustępującego Zarządu. W trakcie spotkania wręczono odznaczenia za działalność na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego, które trafiły do:
Andrzeja Skałecki – Złota odznaka
Andrzej Krzyżanek – brązowa odznaka
Tomasz Nowak – brązowa odznaka
Przyjęto dwa wnioski dotyczące:
1. Usunięcia z RAPR &4 pkt. 3 – ppkt.b – wniosek do ZO Poznań
2. Organizacji Grand Prix koła wg. zasad sportowych (sektory) – wniosek do Zarządu Koła.
Podczas zebrania ustalono, że skład Zarządu Koła składać się będzie z Prezesa oraz ośmiu Członków Zarządu.
Prezesem Koła został kol. Jan Biernacki, który nie miał żadnego kontrkandydata. Natomiast do Zarządu Koła zgłoszonych zostało dziewięciu kandydatów. Podczas jawnego głosowania, kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:
1. Andrzej Skałecki 26
2. Jarosław Herman 25
3. Zbigniew Rolla 25
4. Tomasz Nowak 25
5. Andrzej Waligóra 25
6. Eugeniusz Gidaszewski 25
7. Daniel Gidaszewski 25
8. Przemysław Jankowski 24
9. Radzisław Kostrzewa 20
Wszystkim osobom uczestniczącym w zebraniu serdecznie dziękujemy. Jednocześnie informujemy, że wraz z początkiem roku opublikowany zostanie terminarz zawodów.
Poniżej przedstawiamy wykaz władz koła.
Władze i Organa Koła PZW nr. 177 CHEMIK Kościan na kadencję
2022-2025
Zarząd Koła
Jan Biernacki Prezes
Jarosław Herman V-ce Prezes
Zbigniew Rolla sekretarz
Tomasz Nowak skarbnik
Andrzej Skałecki gospodarz
Andrzej Waligóra kapitan sportowy
Eugeniusz Gidaszewski członek
Daniel Gidaszewski członek
Przemysław Jankowski członek
Komisja Rewizyjna Koła
Andrzej Krzyżanek przewodniczący
Kazimierz Prałat członek
Wacław Kaczor członek
Sąd Koleżeński Koła
Roman Prałat przewodniczący
Jan Siejek członek
Jerzy Gidaszewski członek
Komisja egzaminacyjna:
Jarosław Herman przewodniczący
Eugeniusz Gidaszewski członek
Wojciech Żak członek
Rzecznik dyscyplinarny
Jerzy Kwiatkowski
Delegat do Rejonowego Sądu Koleżeńskiego
Daniel Gidaszewski
Delegaci na XXXII Okręgowy Zjazd Delegatów PZW
Jan Biernacki
Daniel Gidaszewski
Jarosław Herman – zastępca
Wojciech Żak – zastępca
Źródło: fb Koło PZW Chemik Kościan

Najnowsze artykuły