DOFINANSOWANIE KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW DLA SZPITALNEJ STERYLIZATORNI

Starosta Kościański, Henryk Bartoszewski i Wojciech Maćkowiak, dyrektor SP ZOZ w Kościanie odebrali z rąk Jana Dziedziczaka, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów symboliczny czek na 456 tys. złotych. Była to dotacja udzielona na wniosek samorządu i szpitala na doposażenie centralnej sterylizatorni kościańskiego szpitala. Spotkanie odbyło się w środę, 10 listopada 2021 roku przed SP ZOZ w Kościanie. Wzięli w nim udział także zastępcy dyrektora szpitala: Andrzej Hertmanowski i Przemysław Kubala oraz  zaangażowany w pozyskanie środków Stefan Żurkiewicz, Dorota Słowińska, radni Rady Powiatu Kościańskiego oraz Marek Sowa, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Ta inwestycja zamyka proces budowy i wyposażania sterylizatorni w kościańskim szpitalu. Projekt był realizowany od 2013 roku. Jego realizacja pochłonęła setki tysięcy złotych. Tylko w 2020 roku Powiat Kościański przeznaczył na wykończenie pomieszczeń 300 tys. złotych.  Centralna sterylizatornia, ma ponad 400 metrów kwadratowych Od lata 2020 roku trwało jej wyposażanie w sprzęt i meble. Zamontowano przelotowy sterylizator parowy i parową myjkę. Koszty wyposażenia sterylizatorni w sterylizator i myjkę to ponad  420 tys. złotych. Część z tej kwoty pokryły środki gmin. Gmina Kościan przeznaczyła kwotę 100 tys. złotych, a Gmina Czempiń 50 tys. złotych. Z budżetu Powiatu Kościańskiego wydatkowano wówczas na ten cel 230 tys. złotych a reszta środków pochodziła z budżetu szpitala. Jesienią 2020 roku uruchomiono stację uzdatniania wody, która jest niezbędna przy działaniu sterylizatorni. W celu doposażenia sterylizatorni w 2020 roku Starostwo Powiatowe w Kościanie wraz z SP ZOZ w Kościanie wystąpiło z wnioskiem do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o udzielenie dotacji celowej w wysokości ponad 600 tys. złotych na zakup kolejnej myjni, sterylizatora parowego i sterylizatora plazmowego. Wniosek ten został rozpatrzony negatywnie. Kolejny wniosek, złożony w tym roku zakończył się przyznaniem środków w wysokości 456 tys. złotych. Symboliczny czek na tą kwotę został wręczony w minioną środę.

– To pana osobista zasługa, że dostaliśmy dotacje i przy dołożeniu swoich środków mogliśmy sterylizatornie wyposażyć  i dziś w tak uroczysty sposób sfinalizować tą inwestycję powiedział Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański zwracając się do J. Dziedziczaka.

– Bardzo dziękuję staroście i dyrektorowi szpitala za znakomity wniosek. To wsparcie, ta decyzją rządu jest decyzją realnie zmieniającą życie mieszkańców powiatu kościańskiego.  To długo oczekiwane wsparcie unowocześniające naszą instytucję. Jest to przykład polityki zrównoważonego rozwoju – przyznał Jan Dziedziczak, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przekazując czek J. Dziedziczak podziękował także radnym za lobbowanie spraw kościańskich.

Otrzymane środki pieniądze pozwoliły na zakup myjki narzędziowej oraz dwóch sterylizatorów: parowego i plazmowego. Koszt zakupionego sprzętu to 589 tys. złotych. Powiat Kościański wsparł te zakupy kwotą 115 tys. złotych, reszta kwoty pochodziła z budżetu szpitala.

 

 

źródło: Powiat Kościański

Najnowsze artykuły