NAGRODA DLA KRZYWNIA

8 listopada br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich wręczono nagrody laureatom XXII edycji Konkursu pod nazwą „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego”. Konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego skierowany był do gmin i powiatów oraz podległych im instytucji, a także organizacji, podmiotów gospodarczych i organizacji pożytku publicznego zarejestrowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego. Projekty zgłaszane do konkursu potwierdziły zaangażowanie mieszkańców w działania, które służą podniesieniu jakości życia w małych miastach i wsiach wielkopolski, a także ochrony dziedzictwa i warunków przyrodniczych najbliższego otoczenia. Do konkursu można było zgłosić projekty w dwóch kategoriach. Kategoria I objęła projekty dotyczące lokalnego oddziaływania w zakresie działalności proekologicznej – promującego  zrównoważony rozwój, m. in. w takich dziedzinach jak ochrona wód, powietrza, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona i kształtowanie przyrody, edukacja ekologiczna. Kategoria II z kolei obejmowała projekty związane z lokalnym oddziaływaniem w zakresie działalności prokulturowej – o znaczeniu kulturowym, historycznym, nawiązującym do tradycji. Gmina Krzywiń otrzymała nagrodę w wysokości 5 000 zł za projekt “Czysta Gmina Krzywiń”. Pula nagród w tegorocznej edycji konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju Województwa Wielkopolskiego” wyniosła 350 tys. złotych.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły