NOWY DOWÓD OSOBISTY

Od 7 listopada 2021 r. wydawane są nowe dowody osobiste z odciskami palców oraz z podpisem posiadacza dowodu osobistego.

Nowy dowód wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego (e-dowodu). Nowe elementy to:

  • dwuliterowy kod państwa członkowskiego wydającego dokument, wydrukowany na tle niebieskiego prostokąta i otoczony 12 żółtymi gwiazdami,
  • odwzorowanie podpisu posiadacza.

Odciski palców są zamieszczane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

Odciski palców nie są pobierane od:

  • dzieci poniżej 12. roku życia
  • osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Natomiast jeżeli pobranie odcisków palców jest tylko chwilowo niemożliwe (np. z powodów medycznych), wtedy wydawany jest dowód osobisty bez odcisków palców – ważny 12 miesięcy.

Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie w celu wydania dowodu osobistego. Odciski są usuwane z Rejestru automatycznie:

  • w momencie odebrania dowodu przez obywatela albo
  • gdy obywatel nie odebrał dowodu w ciągu 90 dni od daty wydania (czyli daty personalizacji zamieszczonej w dowodzie).

Podpis jest zamieszczany w warstwie graficznej dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła 12. r. życia. Podpisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może złożyć podpisu.

Okres ważności dowodów osobistych

Wydawane od 7 listopada 2021 r. dowody osobiste są ważne przez:

  • 10 lat – dla osób od 12. r. życia,
  • 5 lat – dla osób do 12. r. życia,
  • 12 miesięcy – dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców.

Więcej informacji tutaj.

Źródło: Miasto Kościan

Najnowsze artykuły