KOLEJNE MILIONY DLA GMINY CZEMPIŃ

Czempiń podtrzymuje dobrą passę w pozyskiwaniu wielomilionowych dotacji. W dniu dzisiejszym na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego opublikowana został lista jednostek samorządu terytorialnego, które otrzymają wsparcie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, finansowanego ze środków budżetu państwa. Na liście tej jest też projekt Gminy Czempiń dotyczący uzbrojenia wsi Nowe Borówko w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną.  Wielkość wsparcia przy kwocie całkowitej netto inwestycji 5 263 156,84 zł, wynosi 4 999 998,00 zł. W ramach przedsięwzięcia wybudowane zostanie ponad 3,7 km kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i ponad 0,5 km sieci wodociągowej z przyłączami. Przedsięwzięcie w trybie zaprojektuj i wybuduj zaplanowane jest do realizacji w latach 2022-2023. Przypomnieć należy, że to kolejne już w tym roku wielomilionowe dofinansowanie uzyskane przez Gminę Czempiń. Pierwszą w tym roku tak dużą pozyskaną dotacją była dotacja w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, czyli ze środków Unii Europejskiej na projekt pt: „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi”, w wysokości ponad 9 500 000,00 zł, przy całkowitej wartości projektu 11 300 000,00 zł. Kolejną pozyskaną wielomilionową dotacją była dotacja na projekt pt.: „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu”, w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli tzw. Funduszy Norweskich w wysokości ponad 4 800 000,00 zł przy całkowitej wartości 5 700 000,00 zł.

 

źródło: Czempin.pl

Najnowsze artykuły