MODERNIZACJA DROGI

Na ponad 4 km odcinku powiatowej drogi ze Świńca do Jerki została zmodernizowana nawierzchnia. Wykonano jej powierzchniowe utrwalenie. Prace kosztowały ponad 305 tys. złotych. Powiatową inwestycję pod nadzorem Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie wykonała firma Budowlano-Usługowa EKO-BUD s.c. Elżbiety i Jacka Majdeckich z Lisewa.

 

Najnowsze artykuły