INWESTYCJA W GOSPODARKĘ WODNĄ

Największa inwestycja w gospodarce wody w Wodociągach Kościańskich. Burmistrz Piotr Ruszkiewicz powiedział: ” Podstawowym celem zadania “Remont i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Łazienki” w Kościanie jest zwiększenie wydajności bezpieczeństwa nieprzerwanych dostaw wody oraz poprawy jej jakości… Ważnym elementem inwestycji jest budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych do gromadzenia wody pitnej, które staną się istotnym elementem stabilności sieci wodociągowej.” Pamiętajmy że coraz więcej gmin ma problemy z odpowiednią ilością wody dla swoich mieszkańców. Z informacji zebranych na stornie Świat wody w roku 2021 w 334 gminach nastąpiły apele o ograniczenie używania wody na inne cele niż sanitarne.

Najnowsze artykuły