SESJA RADY SENIORÓW

26 października br., po raz drugi po ,,koronawirusowej’’ przerwie, obradował samorząd Seniorów Gminy Krzywiń. Dominująca tematyka oscylowała wokół najbliższych planów Rady Seniorów, czyli spotkania wigilijnego. Ustalono, że najstarsi mieszkańcy zimie krzywińskiej spotkają się na uroczystej wieczerzy 1 grudnia br. Ponadto radni wysłuchali sprawozdania Przewodniczącej Rady Krystyny Sikorskiej z działalności w okresie międzysesyjnym, informacji złożonych przez Burmistrza Krzywinia Jacka Nowaka oraz podsumowali wyjazd studyjny do Malborka.

Najnowsze artykuły