HENRYK BARTOSZEWSKI SPOTKAŁ SIĘ Z SZEFAMI GMIN POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

We wtorek, 19 października 2021 roku, Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański spotkał się w Starostwie Powiatowym w Kościanie z szefami gmin powiatu kościańskiego. Z zaproszenia starosty skorzystali: Konrad Malicki, Burmistrz Gminy Czempiń, Piotr Ruszkiewicz, Burmistrz Miasta Kościana, Jacek Nowak, Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń, Małgorzata Adamczak, Burmistrza Śmigla, Andrzej Przybyła, Wójt Gminy Kościan,. W spotkaniu uczestniczyli również Maja Moskwa, Sekretarz Powiatu, Michał Samoląg, Skarbnik Powiatu. Pierwszym tematem spotkania były plany inwestycyjne gmin i powiatu. Aktualnie w samorządach trwają prace nad projektowaniem przyszłorocznych budżetów. Rozmawiano o planach i potrzebach inwestycyjnych, ale wobec wielu niewiadomych, od których jest uzależniony ostateczny kształt budżetów uzgodniono, że do tematu samorządowcy powrócą gdy projekty budżetów będą już przyjęte, czyli na przełomie listopada i grudnia. W dalszej części spotkania rozmawiano o zmianach, które wprowadza projekt ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Jego istotą jest uregulowanie i podniesienie statusu prawnego jednostek OSP w jednym akcie prawnym rangi ustawowej. Ustawa ma także zmienić zasady współpracy OSP z gminą oraz przyznać strażakom m.in. dodatek emerytalny. Poza zmianami proponowanymi w ustawie omówiono także dotychczasowe wsparcie udzielone przez samorządy gminne i powiat. Uczestnicy spotkania wrócili także do omawianego latem pomysłu powołania i współfinansowania Powiatowego Konserwatora Zabytków. Starosta poinformował o rozmowach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wobec tego, że koniecznym byłoby powołanie zespołu fachowców z różnych dziedzin, a nie tylko jednoosobowego stanowiska, a także wobec problemów związanych z pozyskaniem materiałów źródłowych odstąpiono od tego pomysłu. Rozmawiano także o transporcie publicznym, który ma być realizowany w ramach związku powiatowo – gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, którego współzałożycielami są: Powiat Kościański, Gmina Czempiń i Gmina Śmigiel. Samorządowcy oczekują na informacje o współfinansowaniu projektu przez Wojewodę Wielkopolskiego. Samorządowcy powrócili także do tematu azbestu i jego likwidacji. Wymieniono informacje na temat procesu przyjmowania wniosków i liczby złożonych przez mieszkańców wniosków o dofinansowanie.  Na zakończenie rozmawiano o możliwości wsparcia finansowego przez gminy i powiat przygotowania dokumentacji budowlanej dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie. Plany zakładają, że warsztaty przeprowadzą się do Śmigla, gdzie otrzymały od gminy teren pod budowę nowej siedziby. Do tematu włodarze powrócą na kolejnym spotkaniu.

 

 

 

Najnowsze artykuły