,,NOWY ŁAD” W KRZYWINIU

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to forma wsparcia inwestycji samorządów. 25 października br. ogłoszono wyniki pilotażowego naboru, w którym przyjęto wniosek Gminy Krzywiń o dofinansowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Wniosek dotyczył rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Krzywiń w miejscowościach: Krzywiń, Cichowo, Lubiń, Rąbiń- Łuszkowo z przebudową stacji uzdatniania wody. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rąbiniu wraz z budową 2 zbiorników i siecią wodociągową Rąbiń-Łuszkowo poprawi jakość wody dostarczanej do większości mieszkańców gminy wspierając ujęcie wody w Rogaczewie Małym. Ponadto w ramach projektu zaplanowano rozbudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Krzywiniu, Cichowie i Lubiniu, łącznie o 3,476 km wodociągu i 0,593 km kanalizacji sanitarnej. Przewidywana wartość inwestycji 5.000.000,00 PLN. Kwota wnioskowanych środków wyniosła 4.750.000,00 PLN bezzwrotnego dofinansowania. Deklarowany wkład własny gminy w realizacji inwestycji wyniesie około 250.000,00. Operatorem Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Zgodnie z przyjętym regulaminem, o przyznaniu dofinansowania decydował Prezes Rady Ministrów w oparciu o rekomendację komisji powołanej przy KPRM. Na tej podstawie BGK wystawi promesy dla samorządów, a te uruchomią przetargi w ciągu maksymalnie pół roku od ich otrzymania.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły