KRZYWIŃ: ROZPOCZĘLI NOWY PROJEKT

Rozpoczęła się realizacja projektu pn. “„Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego poprzez odnowę stawu i remont strefy rekreacyjnej w miejscowości Łuszkowo, odnowę rowu w miejscowości Czerwona Wieś oraz nowe nasadzenia w miejscowościach Czerwona Wieś i Stary Dębiec”. Projekt realizowany z funduszy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, któego celem jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie krajobrazu wiejskiego. 18 października br. rozpoczęto prace w Łuszkowie. Zostanie tam przeprowadzona odnowa oraz bieżąca konserwacja stawu wodnego, wraz z wymianą umocnienia skarpy, remontem chodnika oraz nasadzeniem drzew i wysiewem trawy. 20 października br. rozpoczęły się nasadzenia drzew niedaleko oczyszczalni ścieków w Krzywiniu (obręb Czerwona Wieś). W najbliższych dniach przeprowadzone zostaną również nasadzenia przydrożne w Starym Dębcu.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły