STAROSTA WYRÓŻNIŁ NAUCZYCIELI

Starosta Kościański Henryk Bartoszewski pielęgnując coroczną tradycję spotykania się z dyrektorami i nauczycielami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański w okolicach Dnia Edukacji Narodowej, także w tym roku zaprosił przedstawicieli środowiska szkolnego do starostwa.

– Wszyscy zastanawiamy się nad tym, w jakim kierunku zmierzamy, dokąd zmierza polska edukacja, dokąd zmierzają wszystkie programy zgodnie z którymi mamy kształtować, uczyć młodych ludzi. Oczywiście wszyscy chcemy zrobić to dobrze. Potrzeba do tego dobrych narzędzi. To wy jesteście tymi, którzy wpływają na kształtowanie przyszłych pokoleń – zwrócił się do nauczyciele Starosta Kościański Henryk Bartoszewski. – Ale jakie macie do tego instrumenty? Ciągle słyszymy o zmianie programów nauczania. Jeszcze jedne nie skończyły się wdrażać, a już są następne. Ostatnie lata pokazują, że wprowadza się wiele rozwiązań, które się na siebie nakładają. Dziś w szkole jest tyle regulacji, które w pewnym zakresie wprowadzają jeszcze większy chaos. A tak naprawdę szkoła powinna być bardzo autonomiczna – zauważył starosta. Podkreślił też niezwykłą wagę zawodu nauczyciela. – Nie ustawajcie w tym, miejcie z tego radość, zadowolenie. Wybraliście dobry zawód, trudny, ale dobry, bardzo potrzebny – podkreślił H. Bartoszewski.

Uroczyste spotkanie, na którym – poza życzeniami przekazanymi na ręce dyrektorów – starosta nagrodził także wyróżniających się nauczycieli i pedagogów, odbyło się 19 października 2021 roku.

Wyróżnienia otrzymali:

· Małgorzata Durek – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie

· Grażyna Majchrzycka – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie

· Marzena Buchowska – nauczycielka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie, nauczyciel przedmiotów zawodowych spożywczych

· Elżbieta Maria Kwaśna – nauczycielka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie, pedagog

· Barbara Walińska – psycholog i logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kościanie

· Barbara Żegalska – nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie, oligofrenopedagog

· Małgorzata Korytowska – pedagog, nauczyciel wychowawca w internacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie.

 

Źródło: Powiat Kościański

Najnowsze artykuły