PRZEŁĄCZANIE NUMERU ALARMOWEGO 998 DO CPR POZNAŃ

W dniu 22 października 2021 r. o godzinie 11.00 nastąpi przełączenie numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu (CPR) na terenie powiatu kościańskiego.

Zgłaszając zdarzenie należy zachować spokój, słuchać o co pyta operator i odpowiadać na zadane pytania. Jedną z najważniejszych informacji jest określenie powiatu z jakiego dzwonimy. Pozwoli to określić miejsce zdarzenia i przekierowanie zgłoszenie do właściwego stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej i innych służb.

Przeniesienie obsługi numeru 998 ze stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej do Centrów Powiadamiania Ratunkowego wynika z realizacji zapisów ustawy o Systemie Powiadamiania Ratunkowego. Rozpoczęcie procesu przenoszenia obsługi 998 został zainicjowany przez Departament Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  5 sierpnia 2020 r.

Numer alarmowy 998 będzie nadal działał, zmieni się natomiast miejsce odbioru zgłoszenia. Oznacza to, że dzwoniąc na numer alarmowy 998 zostaniemy połączeni z operatorem numerów alarmowych w CPR, który przyjmie zgłoszenie i przekaże je do właściwej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

Cała operacja związana z przełączeniem numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu będzie identyczna, jak ta przeprowadzana w latach 2017-2018, związana z przełączaniem policyjnego numeru alarmowego 997 do CPR.

Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie

Najnowsze artykuły