OSIEDLE REJA W BUDOWIE

Kończy się inwestycja związana z budową ulic na os. Mikołaja Reja w Nowym Luboszu wraz z włączeniem do drogi powiatowej. W ramach budowy wykonano już nawierzchnie ulic na czterech odcinkach: z masy bitumicznej o łącznej dł. 591 m i z kostki betonowej o łącznej dł. 135 m. Podczas tej inwestycji wykonano także sieć kanalizacji deszczowej wraz ze studnią rozprężną. Długość kolektora deszczowego wynosi 655 m. Nastąpiła również wymiana 37 przyłączy oraz 2 węzłów wodociągowych i 6 podziemnych hydrantów. Zainstalowano również nowe energooszczędne oświetlenie uliczne. Zamontowano 29 słupów oświetleniowych z oprawami LED. Obecnie kończą się prace związane z układaniem chodników i zagospodarowaniem terenu.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane DROMAR Zygmunt Marszałek z Nowej Wsi jako lider wraz z partnerami – firmami DROMAR-BIS z Nowej Wsi oraz ROBSON z Błotnicy. Koszt inwestycji wyniesie 2.763.273,51 zł. Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.175.945 zł. (md)

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły