EUROPEJSKI DZIEŃ PRZECIWKO HANDLOWI LUDŹMI

18 października obchodzony jest Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Szczególnie w tym dniu organy ścigania i organizacje rządowe i samorządowe podejmują działania mające na celu uświadamianie społeczeństwu na czym polega to przestępstwo i jak nie stać się jego ofiarą. W mijającym tygodniu kościańscy policjanci rozpoczęli spotkania profilaktyczne z uczniami szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu, które mają na celu uświadomić czym jest handel ludźmi i jak się przed nim ustrzec. W minionym tygodniu mundurowi odwiedzili uczniów najstarszych klas szkół średnich z terenu naszego powiatu. W trakcie spotkań i prelekcji poruszali tematykę handlu ludźmi, uświadamiając młodzież z jakimi niebezpieczeństwami mogą się spotkać wyjeżdżając za granicę np. do pracy sezonowej. Wręczyli również ulotkę, w której zawarto najważniejsze numery telefonów oraz informacje dotyczące poruszanej tematyki.

Handel ludźmi to przestępstwo o globalnej skali, występujące w większości krajów świata. Jego istotą jest zniewolenie osoby (lub osób) przy użyciu różnorodnych metod i środków w celu wykorzystania nawet za jej zgodą. Stąd, handel ludźmi określany jest często jako współczesne niewolnictwo. Polska jest jednocześnie krajem pochodzenia, krajem tranzytowym oraz krajem docelowym dla ofiar tego procederu.

Policjanci przypominają, że jedną z najważniejszych rzeczy związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi jest budowanie szeroko rozumianej świadomości społecznej. Aby zwalczać i zapobiegać przestępstwu handlu ludźmi, które jest wyjątkowo dynamiczne, podlegające znacznym wahaniom, trzeba poznać złożoność tego zjawiska. Handlem ludźmi to werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy, osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą – w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek i narządów wbrew przepisom ustawy.

Polska tak jak inne kraje, w których odnotowuje się przypadki handlu ludźmi, wdrożyła szereg kompleksowych działań, których celem jest sprawne diagnozowanie przypadków handlu ludźmi. Przestępcy związani z tym procederem ciągle szukają nowych sposobów na werbowanie kolejnych ofiar. Obecnie najczęstszą formą wykorzystywania w handlu ludźmi jest wykorzystywanie do pracy przymusowej, do prostytucji i w przemyśle pornograficznym.

Wiele osób chcąc poprawić swoją sytuację życiową na własną rękę szuka pracy poza granicami kraju, gdzie stają się ofiarami handlu ludźmi. Mając na uwadze swoje bezpieczeństwo podczas wyboru konkretnej pracy, wyjeżdżając zachowaj ostrożność i się przygotuj. W pierwszej kolejności szukaj pracy za pomocą sprawdzonej agencji pośrednictwa pracy lub pośrednika na www.kraz.praca.gov.pl. Pamiętaj , że agencja powinna dostarczyć Ci szczegółowe informacje na temat pracy jaką będziesz wykonywać i poinformować Cię o Twoich prawach i obowiązkach jako pracownika w danym kraju (m.in warunki pracy, wysokość stawek płacy i inne ustalenia muszą być jasno zapisane w umowie).

Na poziomie krajowym polska Policja w walce z handlem ludźmi współpracuje z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i instytucjami użyteczności publicznej, takimi jak: Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi, Fundacja „La Strada”, Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”, ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Stowarzyszenie „PoMOC” czy Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji. Na szczeblu Komendy Głównej Policji działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem handlu ludźmi koordynuje umiejscowiony w Biurze Kryminalnym Wydział do walki z Handlem Ludźmi, Wydział ten obsługuje infolinię/telefon zaufania.

Jeśli przypuszczasz, że w twojej okolicy może rozwijać się handel ludźmi, pisz na adres handelludzmibsk@policja.gov.pl lub dzwoniąc pod numer 664 974 934, (tam również otrzymasz pomoc czy poradę) w ten sposób można zapobiec ludzkim tragediom.

Nie bądźmy obojętni !

Chcesz dowiedzieć się więcej czym jest handel ludźmi wejdź na stronę – https://handelludzmi.euChcesz dowiedzieć się więcej czym jest handel ludźmi wejdź na stronę – https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi

Najnowsze artykuły