JUBILEUSZ 90-LECIA OSP CZACZ I PRZEKAZANIE NOWEGO SAMOCHODU

16 października 2021 r. odbył się jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaczu. Uroczystość była także okazją do oficjalnego przekazania nowego samochodu ratowniczogaśniczego.
W uroczystości udział wzięli:
– Jan Dziedziczak – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
– st. bryg. Jarosław Zamelczyk – Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej,
– samorządowcy Powiatu Kościańskiego ze Starostą Kościańskim Henrykiem Bartoszewski
i Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Kościańskiego Stefanem Żurkiewiczem na czele,
– samorządowcy Gminy Śmigiel z Burmistrz Śmigla Małgorzatą Adamczak
i Przewodniczącym Rady Miejskiej Śmigla Wiesławem Kasperskim na czele
– st. kpt. Szymon Klemenski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Kościanie,
– druh Jerzy Cieśla – przedstawiciel Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
woj. wielkopolskiego,
– druh Tomasz Grzelczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kościanie,
– ks. Piotr Markiewicz – proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Czaczu.
Wśród gości nie zabrakło także sympatyków i przyjaciół pożarniczej służby, przedstawicieli służb, instytucji i firm współpracujących z jednostką. Na uroczystości obecni byli oczywiście druhny i druhowie z jednostki OSP Czacz, a także mieszkańcy Czacza.
Po mszy świętej nastąpił przemarsz pod strażnicę jednostki, gdzie rozpoczęła się główna część uroczystości. Po powitaniu gości i przedstawieniu rysu historycznego jednostki nastąpiło przekazanie pojazdu. Symbolicznego wręczenia kluczyków do nowego samochodu dokonał Pan Minister Jan Dziedziczak w asyście st. bryg. Jarosława Zamelczyka, Pani Małgorzaty Adamczak oraz druha Jerzego Cieśli. Następnie ksiądz Piotr Markiewicz dokonał poświęcenia samochodu.
Zakup sfinansowany został z środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dotacji „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” w kwocie 400.000,00 zł, środków gminy Śmigiel w kwocie 400.000,00 zł, pozostałe środki pochodziły z Powiatu Kościańskiego oraz od sponsorów z instytucji i firm współpracujących z jednostką. Wartość pojazdu opiewa na kwotę 838.860,00 zł.
Nowy samochód z pewnością zwiększy potencjał bojowy jednostki oraz komfort pracy druhów OSP w Czaczu podczas działań ratowniczo-gaśniczych.

 

 

Najnowsze artykuły