TRWA NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECÓW

Informujemy mieszkańców, że z dniem 1 września br. ruszył kolejny nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z wymianą systemów ogrzewania opartych na paliwie stałym na niskoemisyjne. Obecny nabór zgodnie z Uchwałą NR XXIV/293/21 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 czerwca 2021 r. jest ostatnim, w którym można składać wnioski na dofinansowanie wymiany na kotły opalane ekogroszkiem spełniające wymogi dla ekoprojektu (Dz. Urz. UE L 193, str. 100; z 2016 r. L 346, str. 51).

Dofinansowanie dotyczy takich źródeł ciepła jak:

• kotły gazowe,

• kotły elektryczne (w tym pompy ciepła),

• kotły olejowe,

• kotły na paliwa stałe w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu (Dz. Urz. UE L 193, str. 100; z 2016 r. L 346, str. 51).

Wysokość dotacji na likwidację starego kotła i zainstalowanie nowego źródła ciepła wynosi 50% wartości inwestycji, lecz nie więcej niż 3.000 zł,

Warunkiem otrzymania dotacji jest:

trwała likwidacja dotychczasowego nieekologicznego źródła ogrzewania opartego na paliwie stałym, z wyjątkiem pieców kaflowych w których zamurowano wloty kominowe oraz kominków stanowiących ogrzewanie dodatkowe,

posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości na której realizowana ma być inwestycja, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych posiadania nieruchomości w zarządzie.

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego Kościana (parter) Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan w terminie od 1 września do 31 października br. dla inwestycji których realizacja planowana jest od stycznia  2022 r.

Ponadto w Urzędzie Miasta Kościana funkcjonuje punkt przyjmowania wniosków w ramach programu wsparcia finansowego Czyste Powietrze. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami bądź współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych.

W ramach programu “Czyste Powietrze” można zrealizować zadania termomodernizacyjne oraz otrzymać dofinansowanie na:

źródło ciepła – wymiana, zakup, montaż,

instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

mikroinstalację fotowoltaiczną,

ocieplenie przegród budowlanych,

stolarkę drzwiową i okienną,

dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Wszelkie informacje uzyskać można w Wydziale Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22. pok. 122, tel. 65 512 18 38,
e-mail:  kos@koscian.pl

Pliki do pobrania

 

https://www.koscian.pl/files/17861/Uchwala_XXIV.293.21.pdf

https://www.koscian.pl/files/17861/wniosek_z_zalacznikami.pdf

źródło: UM Kościan

Najnowsze artykuły