WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Od 10 maja br. gmina realizuje program dofinansowań do wymiany źródła ciepła. Zarówno wnioski jak i rozliczenia są bardzo proste, a cała procedura formalna skrócona do niezbędnego minimum. Podpisaliśmy już 92 umowy, na łączną kwotę 303 000,00 złotych. Ponad połowa z nich została rozliczona i przelano dotacje na konta wnioskodawców. Przypominamy pozostałym, że ostateczny termin rozliczenia dotacji kończy się 31 października br.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły