WYŁĄCZENIE DOPŁYWU WODY DO NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI KOKORZYN ORAZ SZCZODROWO

Urząd Gminy Kościan, zawiadamia, że w dniu 14.10.2021 r. (czwartek) od godz. 9:00 do godz. 12:00 nastąpi wyłączenie dopływu wody do nieruchomości położonych w miejscowości Kokorzyn oraz Szczodrowo.

Powyższe wyłączenie spowodowane jest planowanymi pracami na sieci wodociągowej.

Za zakłócenia w dostawie wody Urząd Gminy Kościan przeprasza odbiorców.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody.

Najnowsze artykuły