NOWY SAMOCHÓD W KOŚCIAŃSKIEJ KOMENDZIE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie w związku z realizacją przedsięwzięcia p.n. „Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego na potrzeby działań podczas akcji związanych z przeciwdziałaniem nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska dla Komendy Powiatowej PSP w Kościanie” pozyskała nowy samochód specjalny.

Zakup sfinansowany został z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Gminy Miejskiej Kościan, Nadleśnictwa Konstantynowo, Nadleśnictwa Kościan i Nadleśnictwa Piaski. Wartość zadania opiewa na kwotę 125.000,00 zł.

Pojazd będzie wykorzystywany także podczas innych działań m.in. do działań kontrolno-rozpoznawczych związanych z wystąpieniem potencjalnych zagrożeń dla ludzi i środowiska, działań profilaktycznych oraz szerokorozumianej edukacji społecznej, przewożenia ratowników na miejsce działań ratowniczo-gaśniczych.

Zakup pojazdu z pewnością  pozwoli na skuteczniejsze  działania w zakresie zapobiegania i likwidacji różnego rodzaju zagrożeń, ograniczanie i likwidację skażeń środowiska naturalnego.

Opracowanie: mł. asp. Dawid Kryś – KP PSP w Kościanie
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Kościanie

Najnowsze artykuły