NOWE STAWKI ZA ODPADY OD 1 LISTOPADA 2021r.

„Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”  podnosi opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 35 zł od mieszkańca (w przypadku segregacji) oraz 70 zł w przypadku braku segregacji. Podniesienie stawki wynika ze znacznego wzrostu ilości odpadów komunalnych (średnia ilość odpadów w roku 2021 wzrosła o około 14 % w stosunku do roku 2020) oraz konieczności ponoszenia od 2020 roku nowych kosztów dotyczących zagospodarowania odpadów selektywnych. Decyzję o wzroście opłat podjęło 17 gmin członkowskich należących do ZM “CZO-SELEKT”. Zgromadzenie ustalając nowe stawki opłaty wzięło pod uwagę wszystkie koszty funkcjonowania systemu.

 

Źródło: Miasto Kościan

 

Najnowsze artykuły