KONIEC KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Zakończyła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa. W tym roku proces kwalifikacji, którego organizatorem jest Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kościanie trwał od 6 do 27 września. Na kwalifikacje stawiło się 386 poborowych z całego powiatu kościańskiego. Najwięcej poborowych, 362 było z rocznika podstawowego, czyli były to osoby urodzone w 2002 roku. Jedenaście osób, które stanęły przed komisją urodziło się w latach 1997-2001. W kwalifikacji wojskowej wzięło udział 11 kobiet. Dodatkowo przed komisją stanęło dwóch ochotników urodzonych w 2003 roku. Przy przyznawaniu kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej Powiatowa Komisja Lekarska, której przewodniczyli: lek. Emilia Fijak i lek. Paweł Wilkoszarski w 69 przypadkach konsultowała się z innymi specjalistami medycznymi. W tym roku kategorię A (zdolny do czynnej służby wojskowej co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej – zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, ćwiczeń wojskowych, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej, służby w czasie mobilizacji i czasie wojny – a także odbywania służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej) otrzymały 345 osób.

Kategorię B ( czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekle stany chorobowe, które w okresie dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskaniem zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju) – otrzymało 6 osób. 21 osób otrzymało kategorie D (niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej). Kategorię E ( trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny) otrzymało 13 osób.

 źródło: Powiat Kościański

Najnowsze artykuły