BEZPŁATNY ODBIÓR LIŚCI

Urząd Miejski Kościana, jak co roku, organizuje bezpłatny odbiór liści zebranych przez właścicieli z chodników położonych wzdłuż nieruchomości na terenie Kościana.

Do właścicieli posesji położonych w ulicach, przy których rośnie najwięcej drzew, tj.: Nacławska, Al.Kościuszki, Ks.Bączkowskiego, Mickiewicza, Nadobrzańskiej oraz placach Wolności i Paderewskiego, zostaną dostarczone oznakowane 120-litrowe worki na liście.

Właściciele nieruchomości położonych przy pozostałych ulicach, z drzewami znajdującymi się w pasach zieleni, mogą odebrać worki w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 6 od 14 października br.

Oznakowane i wypełnione tylko liśćmi z ulic worki odbierane będą przez zakład w poniedziałki od dnia 25 października do 29 listopada br.

Szczegółowe informacje pod nr. tel. 65 512 28 75.

Najnowsze artykuły