PRACE TRWAJĄ

Trwają prace przy rozbudowie drogi powiatowej na odcinku Kokorzyn  – Szczodrowo. Poza rozbudową drogi inwestycja zakłada także budowę oświetlenia w Szczodrowie. To duża inwestycja, której realizacja będzie kosztowała ponad 5 milionów 716 tys. złotych.

Większa cześć tej kwoty zostanie sfinansowana z budżetu Powiatu Kościańskiego. Z budżetu Gminy Kościan na remont drogi zostaną wydatkowane 2 miliony 310 tys. złotych. Dodatkowo Gmina Kościan sfinansuje przebudowę sieci wodociągowej w Kokorzynie na ulicach Szkolnej i Długiej.

W ramach inwestycji na pierwszym odcinku drogi jezdnia zostanie poszerzona do 6 m. Istniejąca nawierzchnia zostanie wzmocniona i wyrównana masą bitumiczną. Następnie na jezdni zostanie położona masa ścieralna. Trwa budowa chodnika o szerokości 2 m i długości prawie 750 m.

W Kokorzynie trwają pracę przy budowie zatoki parkingowej oraz progu zwalniającego z oświetlonym przejściem dla pieszych. Budowana jest także zatoka autobusowa o nawierzchni z kostki betonowej. Inwestycję uzupełni nowe oświetlenie uliczne. Dodatkowo zjazdy na posesje zostaną utwardzone. Droga będzie miała nowe poziome i pionowe oznakowanie.

Na drugim odcinku rozbudowywanej drogi zakres prac obejmował budowę nowej konstrukcji jezdni. Dzięki temu ten odcinek, gdzie nowa jezdnia ma 6 m szerokości będzie bardziej bezpieczny. Dodatkowo na niebezpiecznym łuku drogi zostaną zamontowane stalowe bariery ochronne. Na długości ponad 1300 metrów, po prawej stronie jezdni, zostanie wybudowana ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2 m.

Prace wykonuje  Przedsiębiorstwo Drogowe „DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o. z Grabonogu.

 

Źródło: Powiat Kościan

Najnowsze artykuły