CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

Spisz swoje źródło ciepła! Od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy, na podstawie której gmina będzie mogła kreować politykę walki ze smogiem poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń oraz emisji substancji powodujących smog.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1MW (np. piec, pompa ciepła) należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć elektronicznie (wykorzystując profil zaufany, bankowość elektroniczną albo e-dowód) lub tradycyjnie wysyłając list lub osobiście udając się do Urzędu Gminy. Aby wypełnić deklarację przez Internet należy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl, nacisnąć na stronie głównej zakładkę złóż deklarację, wypełnić i wysłać. Wzór deklaracji w formie papierowej oraz szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.

W przypadku źródła ciepła i spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r deklarację należy złożyć w terminie 12 miesięcy. Dla nowego źródła, które zostanie uruchomione po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia tego źródła ciepła lub spalania paliw.

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły