WARSZTATY EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNE DLA RODZICÓW

Program warsztatu ma na celu zwrócenie uwagi na przyczyny określonych zachowań zagrażających uzależnieniem i innymi dysfunkcyjnymi zaburzeniami zachowań i emocjonalnymi (np. zagrożenie uzależnieniem od Internetu – gier, środków psychoaktywnych i innych) sposobów pomocy i wsparcia nastoletnich dzieci (np. nieśmiałość, stany depresyjne, nie wywiązywanie się z obowiązków, zachowania agresywne, izolacja społeczna, itp.) – w tym sposoby pomocy i wspierania w zmianie emocjonalnej i w zachowaniu. Prowadzonych przez 2 specjalistów psychoterapii uzależnień – Helenę Strzałkowską – Młodzieżowe Centrum Profilaktyki “ALTERNATYWA” Leszno i Piotra Adamiaka – Kierownika Ośrodka MONAR dla Dzieci i Młodzieży w Ozorkowie i Łodzi.

Warsztaty dla rodziców

– 30.09.2021 (czwartek) w godz. 16.00-18.30 – zajęcia grupowe

– dodatkowo od 18.30 do 20.00 możliwość spotkania indywidualnego lub rodzinnego dla osób

zgłaszających problemy emocjonalne i w zachowaniu dziecka

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

informacje nt. środków psychoaktywnych,

rozpoznawanie i diagnoza sytuacji, w których dzieci i nastolatki oraz osoby dorosłe zażywają

środki psychoaktywne oraz wykazują inne dysfunkcyjne zachowania (w tym autoagresywne),

działania wzmacniające utrzymywanie dysfunkcyjnych zachowań oraz zapobieganie im

poprzez np.: dialog motywujący,

pomoc młodzieży wykazującej zaburzenia zachowania i emocjonalne

Program warsztatu:

miejsce warsztatów – ul. Bernardyńska 2, sala 207 – I piętro

Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.

Zapisy tel. 65 5122223 , e- mail: agata.lakoma@koscian.eu

źródło: U.M.Kościan

Najnowsze artykuły