PODSUMOWANIE ZMAGAŃ MŁODYCH ARTYSTÓW

Jednym z najistotniejszych elementów – ,,I Krzywińskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia’’ był konkurs plastyczny pn.: ,,Do szczęścia wystarczy pasja’’. Do artystycznego współzawodnictwa, które stanowiło jeden z elementów Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przystąpiło 49 uczniów uczęszczających do placówek oświatowych ziemi krzywińskiej. Jury konkursowe najwyżej oceniło starania Antoniny Ruty (1 miejsce) i Błażeja Załuckiego (oboje ZSiPO Lubiń) oraz Alicji Włodarczak (ZS Jerka).

Źródło: MGOPS Krzywiń

Najnowsze artykuły