DZIELĄ FUNDUSZ SOŁECKI

W miesiącu wrzesień mieszkańcy Gminy Krzywiń spotykają się i decydują o przeznaczeniu środków w ramach funduszu  sołeckiego na 2022 r. Na Zebraniach Wiejskich obecny jest przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń (Burmistrz lub Sekretarz Gminy)- jest to okazja do spotkania, rozmowy, zgłoszenia ewentualnych wniosków. Zachęcamy do współdecydowania o losach i rozwoju Waszych miejscowości. 15 września br. roku przy okazji uchwalania Funduszu Sołeckiego w Rogaczewie Wielkim przeprowadzono wybory uzupełniające rady sołeckiej, decyzją Zebrania Wiejskiego zdecydowano o zwiększeniu liczby członków z 4 do 5. W wyniku tajnych wyborów skład rady sołeckiej uzupełnił Pan Tomasz Danielczak. Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy w Sołectwie.

Źródło: Gmina Krzywin

Najnowsze artykuły