TRWA KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Do 27 września 2021 roku potrwa kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu kościańskiego. W tym roku do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wezwani są mężczyźni urodzeni 2002 roku i urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wezwane są także kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę
w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.

Kwalifikacja odbywa się w godzinach od 700 do 1500 w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w salach  nr 207-209.

Przypominamy, że osoby stawiające się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej winne są przedstawić następujące dokumenty:

– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

– aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,

– posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

– dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

– dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;

– potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Ponadto osoby, które do kwalifikacji podchodzą po raz kolejny, powinni dodatkowo zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie ich zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

 

Źródło: Powiat Kościan

Najnowsze artykuły