PASJAMI W UZALEŻNIENIA

Rozstrzygnięto profilaktyczny konkurs plastyczny – ,,Do szczęścia wystarczy pasja’’. Ogółem do współzawodnictwa przystąpiło 39 młodych artystów uczęszczających do placówek oświatowych Gminy Krzywiń. – Poziom należy uznać za bardzo wysoki. Na konkurs wpłynęło bowiem wiele pięknych prac, przez co jury, w którego skład weszli członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, miało duży problem, aby wyłonić laureatów – zdradza Arkadiusz Kaczmarek, Zastępca Dyrektora MGOPS Krzywiń. Ceremonia podsumowania projektu połączona z wręczeniem nagród odbędzie się w piątek, 10 września br., podczas – I Krzywińskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia. Organizatorami przedsięwzięcia, któremu patronuje Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń są: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, Gminna Rada Seniorów i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Źródło: MGOPS Krzywiń

Najnowsze artykuły